ทำไมเราถึงเจ็บคอ

เมื่อพูดถึงอาการเจ็บคอ จะหมายถึง อาการเจ็บหรือมีอาการระคายเคืองที่ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในลำคอหรือทั้งหมด เป็นได้ตั้งแต่คอหอย (pharynx) ซึ่งมีลักษณะเป็นท่ออยู่ด้านหลังปาก เชื่อมต่อระหว่างโพรงจมูก (ไซนัส) ไปยังส่วนบนของหลอดลม (trachea) และหลอดอาหาร (esophagus) รวมถึงกล่องเสียง (larynx) และต่อมทอนซิลด้วย

อาการเจ็บหรือระคายคอ เกิดจากการอักเสบที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลำคอ อาการเจ็บคอส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส แต่บางครั้งก็อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ เช่น คออักเสบจากแบคทีเรีย streptococcal การติดเชื้อเหล่านี้ทำให้เกิดการอักเสบในลำคอ รู้สึกเจ็บ คอแดง บวม และอาจจะมีหนองหากการติดเชื้อรุนแรงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่อาการเจ็บคอหรือระคายเคือง ได้แก่ ภูมิแพ้ ควันหรือมลภาวะในอากาศ แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือฤดูกาลที่ทำให้ปากและลำคอสัมผัสกับอากาศเย็นหรือแห้งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยเช่นกัน

ลักษณะของอาการเจ็บคอ

อาการเจ็บคออธิบายได้จากอาการที่รู้สึก ซึ่งอาการเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบ มาดูกันว่าอาการเจ็บคอมีอะไรบ้าง

อาการคอแห้ง / คันคอ

รู้สึกคอแห้ง คันคอ ระคายเคือง เจ็บบ้างเล็กน้อยจนทำให้ไม่สบายตัว อาการเจ็บคอลักษณะนี้มักจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการติดเชื้อ เช่น หวัด หรือไข้หวัด ซึ่งจะสัมพันธ์กับภูมิแพ้ มลพิษทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือฤดูกาล

อาการเจ็บคอ

เมื่อการติดเชื้อได้พัฒนา มีการอักเสบในปากและลำคอ เกิดอาการบวมมากขึ้น ควบคู่กับอาการแสบร้อน และเจ็บปวดมากจนอาจทำให้กลืนและพูดได้ลำบาก

อาการเจ็บคอเหมือนมีเข็มทิ่ม

การติดเชื้อบางประเภทอาจทำให้รู้สึกเจ็บเหมือนมีใบมีดอยู่ที่ลำคอ มักเกิดขึ้นบริเวณที่เข้าถึงยาก อาการเจ็บคอแบบนี้มักเกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรง และแน่นอนว่าทำให้กลืนอาหารลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีก

อาการเจ็บคอมีลักษณะแตกต่างกัน

ความรู้สึกเจ็บคอจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าส่วนใดของลำคอหรือปากที่เกิดการอักเสบ และอยู่ในระยะใดของการติดเชื้อ ซึ่งอาการเจ็บคออาจจะทำให้เจ็บทั้งปากและลำคอ หรือเจ็บเพียงแค่ด้านหลังของลำคอ บางครั้งอาจจะเจ็บบริเวณเพดานปาก ใต้ลิ้น หรือบริเวณต่อมทอนซิล (ต่อมด้านหลังของลำคอ) ก็ได้

อาการเจ็บคอและโอมิครอน

หนึ่งในอาการเมื่อติดเชื้อ COVID-19 คือเจ็บคอ อาการเจ็บคอถูกระบุว่าเป็นอาการเริ่มต้นของการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron แม้ว่าการติดเชื้อสายพันธุ์นี้จะมีอาการไม่รุนแรง แต่เรายังจำเป็นต้องทำตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ไปตรวจเชื้อและกักตัวหากมีผลเป็นบวก อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php)

ควรไปพบเภสัชกรหรือแพทย์เมื่อไร

ส่วนใหญ่อาการเจ็บคอจะหายได้เอง โดยประมาณ 40% ของผู้ที่มีอาการเจ็บคอจะหายใน 3 วัน และส่วนใหญ่จะหายใน 1 สัปดาห์ โปรดปรึกษาเภสัชกรเพื่อรับยารักษาที่เหมาะสมกับอาการ

หากอาการเจ็บคอยังไม่หายไป หรืออาการแย่ลงหลังจาก 2-3 วัน หรือมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์

  • มีอาการใหม่ร่วมด้วย
  • ภาวะขาดน้ำ
  • เจ็บคอรุนแรง ปวดคอหรือมีภาวะคอแข็ง
  • หายใจลำบาก
  • น้ำลายไหล
  • เสียงแหบหรืออู้อี้