การดูแลช่องปากและลำคอ

การดูแลสุขภาพช่องปากนั้นทำได้ไม่ใช่เพียงแค่การแปรงฟัน ซึ่งสุขภาพช่องปากและลำคอที่ดีมีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม […]

Read More

อาการเจ็บคอ

อาการเจ็บคอมีลักษณะแตกต่างกัน มาเรียนรู้กันว่าอะไรคือสาเหตุของอาการเจ็บคอในแต่ละประเภท […]

Read More

7 พลังสารสกัดธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีในช่องปาก

จากหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาทางคลินิกพบว่า สารสกัดจากธรรมชาติทั้ง 7 ชนิด มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย […]

Read More