ติดต่อเรา

inova-logo-200x100

บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด

98 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้อง 1901 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรังเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ : (+662) 119 4300